Сертификат ТС на ППКП (кухон. плит) с 2014 до 07.09.2019